Værdien af skrot

Sidder du på en guldmine?

Fra den rå og ubearbejdede start til de mest ædle og reneste fraktioner, dykker vi ned i, hvordan teknologisk innovation har forvandlet skrotindustrien til en skattekiste af ressourcer og bæredygtig værdiskabelse.

Trin 1: Primær Skrot – Fra Kaos til Potentiale
Vores rejse begynder med det primære skrot – det uforarbejdede råmateriale. Primær skrot repræsenterer skrot i sin mest basale form, hvor værdien er beskeden og størrelsen på skrottet er størst. Mange ved godt at der ligger et skjult potentiale i det primære skrot, men har måske ikke tiden eller ressourcerne til at udforske det.

Ofte vil den første oplevelse på skrottets rejse være indersiden af en skrotsaks, som behandler og klipper materialerne til mere håndterbare størrelser. Når materialet har været igennem saksen, bliver det mindre og dermed også nemmere og billigere at transportere og det opnår en størrelse smelterierne kan anvende. Allerede her tilføres skrottet værdi.

På dette trin anbefaler vi skrotsake fra LEFORT og COPEX, der kan producere fra 15 tons i timen til 130 tons i timen. Du kan her vælge mellem mobile eller stationære skrotsakse og Balers.

Du kan læse mere om disse skrotsakse her: LEFORTCOPEX

Trin 2: Shredders – Værdien får Vokseværk gennem Neddeling
Efter skrottet har gennemgået sin første forvandling i skrotsaksen, står shredderen klar til at tage over. Disse maskiner nedbryder det primære skrot yderligere. Det er langt billigere og mindre ressourcekrævende for smelterier og større sorteringsenheder at håndtere skrottet efter det har været i shredderen. Størrelsen på metalskrottet bliver mere homogent og det begynder nu at tage form til at kunne sorteres i de næste trin.  Denne proces gør derfor dit skrot endnu mere eftertragtet på markedet.

Shredders kan være en mundfuld af sætte sig ind i, og det hjælper vi dig naturligvis gerne med. Vi rådgiver primært om shredders fra FORREC og ZATO, som har specialiseret sig indenfor dette felt igennem mange år.

Du kan læse mere om disse shredders her: FORREC | ZATO

Trin 3: Hammer Mill – Nøgleordet er Homogenitet
For at forstå hvordan dit skrotmateriale kan afsættes til en højere pris, giver det god mening at se på hvilke udfordringer sorteringsanlæggene og smelterierne møder i deres arbejde med materialerne – da det meget vel kunne være her dit skrot ender.

De anlæg der står for sorteringen af fraktionerne har investeret mange penge i teknologi der kan håndtere forskellige typer af metaller. Men for at de kan udnytte disse teknologier til fulde, er det nødvendigt med homogene fraktioner, der har en sorterbar størrelse for maskinerne på anlægget. Det er derfor ikke ligegyldigt om de fraktioner du levere er 10 eller 500 mm. Typiske fraktioner er mellem 10 – 200 mm. 

For smelterierne gælder, at det kræver store mængder energi at varme metalfraktionerne op i ovnene. Desto større skrotfraktioner, desto mere energi skal der bruges pr. kg metal. Og vi snakker altså ikke små mængder her. Der er således to faktorer der prioriteres højt hos smelterierne. 1. Metalfraktionerne skal være så små som muligt, da det kræver mindre energi at håndtere, og 2. Metalfraktionerne skal være så homogene som muligt, fordi det er vigtigt at man kan regne med de fraktioner der kommer ind ovnen.

Det vil sige, at så længe skrottet stadig har ukurante størrelser og former, vil det besværliggøre den videre proces i sorteringsanlæg og hos smelterierne. Derfor er homogene størrelser og udformninger i rigtig høj kurs på markedet. Så hvorfor ikke imødese deres behov og samtidig høste frugterne af den merværdi du kan kræve for dine metaller?

For at imødekomme efterspørgslen på homogenitet vil vi i mange tilfælde anbefale at anvende en Hammer Mill. En Hammer Mill forfiner materialet yderligere, og gør fraktionerne klar til at blive sorteret. Denne behandlingsproces gør det lettere at adskille forskellige materialer og gør dig til en mere attraktiv leverandør på markedet. 

Læs mere om Hammer Mills her: Hammer Mill

Trin 4: Separation af Jern & Metaller – Det Oversete Guld
På trin 4 sker der et paradigmeskifte. Fra at fokusere på behandling og neddeling, vil fokus herfra ligge på sortering. Der er store økonomiske gevinster til dem, der når dette trin på stigen. For det er her skrotmaterialets skjulte “guld” findes.

Gevinsten går til dem der evner at producere rene metalfraktioner. Eksempelvis ren kobber eller aluminium. Hvis du formår at udvinde disse rene metalfraktioner, kan de indgå direkte i produktionen af nye kobber og aluminiumsprodukter på markedet. Det siger sig selv, at disse fraktioner er yderst værdifulde i en verden, hvor der er knaphed på ressourcer kombineret med en stor interesse for cirkulær økonomi.

Der findes forskellige teknologier til at opnå rene metalfraktioner. Ofte begynder processen med sikre sig, at jernholdige materialer fjernes fra de ikke-jernholdige – her kan man med fordel anvende en magnettromle, overbåndsmagnet eller hvirvelstrømsmagnet (eddy current). Afhængig af opgaven vil disse teknologier sikre dig rene ikke-jernholdige metaller til videre sortering.

Læs mere om teknologierne her: STEINERT

Trin 5: Fin Sortering – Skrotværdiens Højdepunkt

Når vi har sikret os, at der ikke kommer jernholdige materialer med videre i processen, sidder du måske med en blandet landhandel af ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber, bly, tin, nikkel, sølv, guld mm.) For at separere denne cocktail af metaller behøver du højteknologiske maskiner, der bygger på røntgen- og sensor teknologi. Resultatet er de fineste og reneste fraktioner, der findes på markedet.

Dette er det kritiske øjeblik, hvor materialerne når deres højeste værdi, idet metallerne er eftertragtede ressourcer i genvindingsverdenen. Her finder vi de mest ædle ressourcer i skrotbunken. 

Vores mål er at hjælpe virksomheder i hele Skandinavien med at optimere denne proces for at opnå det højeste udbytte af deres materialer. Vi trækker på års erfaring og ekspertise inden for skrotforædling for at sikre, at intet går til spilde, og at vores kunder maksimerer værdien af deres ressourcer.

Skrotforædling er ikke blot en økonomisk gevinst, det er også en værdifuld bidragyder til en mere bæredygtig fremtid. Ved at mindske spild og maksimere værdi reducerer vi vores miljøpåvirkning og bevæger os mod en mere bæredygtig fremtid.

Dyk ned i vores univers af spændende maskiner og teknologier til genvindingsindustrien på www.vb-sortering.dk!

Eller kontakt os med det samme på tlf. +45 43 96 41 22

Stadig ikke overbevist?

Tag et kig på London Metal Exchange (LME). Potentialet taler for sig selv.

Ring på tlf.: +45 43 964 122
…eller send en besked nedenfor